Formanova Čáslav, z. s.

Hlavní pracovní náplní spolku je organizace nadregionálního festivalu Formanova Čáslav a jeho celoročního doprovodného programu. Formanova Čáslav, z.s. při své činnosti spolupracuje s jinými spolky, institucemi a organizacemi, podílí se na organizaci dalších kulturních akcí a podporuje a propaguje ochranu památek a kulturních hodnot, vědu a vzdělávání zejména v oblasti kultury a historie. Svojí činností přispívá k vytváření živé občanské společnosti a funkční místní a regionální komunity.

Spolek Formanova Čáslav, z.s. přijal jméno jednoho z nejvýznamnějších čáslavských rodáků, světově proslulého režiséra Miloše Formana, zejména proto aby vzdal úctu jeho dílu a osobnosti a připomínal jej také jako důsledného obhájce vnitřní svobody člověka.

Formanova Čáslav, z.s. je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 72890 pod identifikačním číslem 08808082.

Aktivní členové spolku

Mgr. MgA. Klára Fidlerová
předsedkyně spolku, 
režisérka amatérského divadla dětí i dospělých

MgA. Nora Procházková
grafička

JUDr. Vlastislav Málek
místopředseda spolku,
zastupitel města Čáslavi, právník

Bc. Anna Daňková
studentka,
sportovkyně, grafička

Mgr. Lada Bartošová
majitelka Muzea čokolády a čokoládovny Lidka
www.chocomuseum.cz

Ing. Tomáš Fidler
informatik, nejlepší spolkový kuchař +
nepostradatelný asistent předsedkyně

Martin Horský
zastupitel města Čáslavi, krizový manažer
hlavní trenér Judo ZŠ Sadová Čáslav

 

 

 

 

Zakládající členové spolku

† Eva Albrechtová, Mgr. MgA. Klára Fidlerová, Martin Horský, Bc. Jiřina Kožená, Alena Losenická, JUDr. Vlastislav Málek, 
Ing. David Novák, MgA. Nora Procházková, MgA. Michal Strach, ak. mal. Kamila Ženatá

 

Bývalí členové spolku

† Eva Albrechtová, ak. mal. Kamila Ženatá, MgA. Michal Strach, Alena Losenická, Ing. David Novák, Bc. Jiřina Kožená,
Lucie Horská, Lukáš Janota, DiS., Ing. arch. Radka Neumanová

 

Fotografové spolku

Miroslav Lepeška (www.lepeska.cz), Filip Wohák, Honza Zdichynec