Formanova Čáslav, z. s.

Hlavní pracovní náplní spolku je organizace nadregionálního festivalu Formanova Čáslav a jeho celoročního doprovodného programu. Formanova Čáslav, z.s. při své činnosti spolupracuje s jinými spolky, institucemi a organizacemi, podílí se na organizaci dalších kulturních akcí a podporuje a propaguje ochranu památek a kulturních hodnot, vědu a vzdělávání zejména v oblasti kultury a historie. Svojí činností přispívá k vytváření živé občanské společnosti a funkční místní a regionální komunity.

Spolek Formanova Čáslav, z.s. přijal jméno jednoho z nejvýznamnějších čáslavských rodáků, světově proslulého režiséra Miloše Formana, zejména proto aby vzdal úctu jeho dílu a osobnosti a připomínal jej také jako důsledného obhájce vnitřní svobody člověka.

Formanova Čáslav, z.s. je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 72890 pod identifikačním číslem 08808082.

Aktivní členové spolku

Mgr. MgA. Klára Fidlerová
předsedkyně spolku, 
režisérka amatérského divadla dětí i dospělých

Ing. arch. Radka Neumanová
architektka

JUDr. Vlastislav Málek
místopředseda spolku,
starosta města Čáslavi, dlouholetý zastupitel

MgA. Nora Procházková
grafička

Mgr. Lada Bartošová
ředitelka Dusíkova divadla Čáslav, majitelka Muzea čokolády a čokoládovny
www.divadlocaslav.cz, www.chocomuseum.cz

Ing. Tomáš Fidler
nejlepší spolkový kuchař +
nepostradatelný asistent předsedkyně

Martin Horský
místostarosta Čáslavi,
hlavní trenér Judo ZŠ Sadová Čáslav

Miroslav Lepeška
fotograf spolku
www.lepeska.cz

Bc. Jiřina Kožená
vedoucí Odboru školství, kultury a památkové péče,
MěÚ Čáslav

 

 

Zakládající členové spolku

† Eva Albrechtová, Mgr. MgA. Klára Fidlerová, Martin Horský, Bc. Jiřina Kožená, Alena Losenická, JUDr. Vlastislav Málek, Ing. David Novák, MgA. Nora Procházková, MgA. Michal Strach, ak. mal. Kamila Ženatá