Formanova Čáslav, z. s.

Hlavní pracovní náplní spolku je organizace nadregionálního festivalu Formanova Čáslav a jeho celoročního doprovodného programu. Formanova Čáslav, z.s. při své činnosti spolupracuje s jinými spolky, institucemi a organizacemi, podílí se na organizaci dalších kulturních akcí a podporuje a propaguje ochranu památek a kulturních hodnot, vědu a vzdělávání zejména v oblasti kultury a historie. Svojí činností přispívá k vytváření živé občanské společnosti a funkční místní a regionální komunity.

Spolek Formanova Čáslav, z.s. přijal jméno jednoho z nejvýznamnějších čáslavských rodáků, světově proslulého režiséra Miloše Formana, zejména proto aby vzdal úctu jeho dílu a osobnosti a připomínal jej také jako důsledného obhájce vnitřní svobody člověka.

Formanova Čáslav, z.s. je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 72890 pod identifikačním číslem 08808082.

Aktivní členové spolku

Mgr. MgA. Klára Fidlerová
předsedkyně spolku, 
režisérka amatérského divadla dětí i dospělých

Ing. arch. Radka Neumanová
architektka

JUDr. Vlastislav Málek
místopředseda spolku,
zastupitel města Čáslavi

MgA. Nora Procházková
grafička

Mgr. Lada Bartošová
ředitelka Dusíkova divadla Čáslav, majitelka Muzea čokolády a čokoládovny
www.divadlocaslav.cz, www.chocomuseum.cz

Ing. Tomáš Fidler
nejlepší spolkový kuchař +
nepostradatelný asistent předsedkyně

Martin Horský
zastupitel města Čáslavi,
hlavní trenér Judo ZŠ Sadová Čáslav

Anna Daňková
studentka,
sportovkyně, grafička

Lucie Horská
trenérka Judo ZŠ Sadová,
pedagožka

Lukáš Janota, Dis.
restaurátor, loutkář,
místostarosta Sokola

 

Zakládající členové spolku

† Eva Albrechtová, Mgr. MgA. Klára Fidlerová, Martin Horský, Bc. Jiřina Kožená, Alena Losenická, JUDr. Vlastislav Málek, Ing. David Novák, MgA. Nora Procházková, MgA. Michal Strach, ak. mal. Kamila Ženatá

Fotografové spolku

Miroslav Lepeška (www.lepeska.cz), Filip Wohák, Honza Zdichynec