Celoroční program 2023 Formanova Čáslav

 

SETKÁNÍ

Setkání a beseda s inspirujícími osobnostmi z různých oborů lidského konání

  Hosté: redaktor České televize Martin Řezníček (březen),  gen. Míka a záložní astronaut ESA kpt. Aleš Svoboda (duben), výtvarní umělci, majitelé zámku Třebešice Eugenio Percossi a Alberto di Stefano (říjen)

březen – říjen, Nová scéna Dusíkova divadla 
Začínáme 16. 3. 2023 v 19 hod. s Martinem Řezníčkem…
DVORKY 2023

4. ročník multižánrového kulturního open-air festivalu

 

Víkend nabitý koncerty, představeními, workshopy, komentovanými prohlídkami, výstavami
a mnoha dalšími příležitostmi k setkání s druhými, s uměním i se sebou samými
Hosté: Divadlo DRAK, Nina Marinová a Typical Stereo, Anatol Svahilec a nejlepší slammeři ČR, Studio DAMÚZA, Jakub Grec, Noční optika, Pavel Šenkapoun, Monika Drdová, Kvartetones, Jana Machalíková 
... a mnozí další

1. – 3. září 2023
dvory, dvorky, zahrady i interiéry soukromých domů i institucí v Čáslavi a blízkém okolí

ADVENT 2023 24 oken Adventu
 

každodenní krátké koncerty a vystoupení na 24 různých místech v Čáslavi

Účinkující: Corni Boemi, Bára Hlavinková, Jorika Mańáková, Tomáš Polman, žáci ZUŠ, Jiřina Jandová a Vojta Zajac, pěvecká sbor SOŠPg Čáslav, Kvartetones, JeToJedno, Bazar Band, Basketýři
……a mnoho dalších

1. – 24. prosince 2023, různá místa v Čáslavi

 

Pro aktuální verzi sledujte web a sociální sítě Formanovy Čáslavi. 

www.formanovacaslav.cz

https://www.facebook.com/FormanovaCaslav/