Petr Nikl

Petr Nikl zastává ve Formanově Čáslavi 2021 důležitou roli průvodce, tarotového Blázna a klíčníka, který při zahájení výstavy NOVA FORMA celý festival odemyká a svou hravou energií jej předurčuje ke svobodě hry a hledání nových hodnot a také k  proměně vnímání. Jeho vystoupení navíc překlenuje časový prostor mezi festivalem Formanova Čáslav, který proběhne v  květnu a červnu a zářijovými čáslavskými Dvorky, na nichž při dernisáži zmíněné výstavy svým posledním vystoupením obě tyto čáslavské slavnostní události symbolicky uzamkne.
Petr Nikl je všestranný tvůrce s bohatou představivostí, který při svých uměleckých projektech často kombinuje hudbu, pohyb, slovo, zvuk a barevný obraz – to vše s dětskou hravostí a něhou. Neexistují pro něj tvůrčí hranice, s lehkostí přechází z jedné výrazové polohy do druhé, používá k tomu veškeré prostředky imaginace a dětské fantazie. Maluje, vytváří grafiku, loutky, masky, kostýmy a převleky, komponuje, hraje na hudební nástroje, diriguje, píše poezii a pohádky, ilustruje knížky, fotografuje...

Nejrůznějšími výrazovým prostředky se Petr Nikl snaží zkoumat vztah člověka ke světu jako k nerozluštitelnému tajemství, které ve svém vztahování pojímá neustále nově a boří tak navyklé modely a zvykové chování. Realita je pro něj hrou, dotýká se jí neustálým objevováním a odkrýváním skrytých souvislostí ve všech proměnách, které obsahuje.

Niklovu uměleckou tvorbu provází trvale zájem široké veřejnosti. V roce 2000 navrhl a inscenoval velkou kolektivní výstavu Hnízda her v pražském Rudolfinu, pokračováním této koncepce byl projekt české expozice na Světové výstavě v japonském Aichi v roce 2005 a výstava Orbis Pictus v Českém centru v Paříži v roce 2006. Byl zakládajícím členem volného uměleckého sdružení Tvrdohlaví a v roce 1995 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého.
Kromě účasti na výstavě NOVA FORMA a autorských performancí při jejím zahájení a ukončení vystoupí Petr Nikl v rámci festivalového programu ještě při dalších dvou příležitostech – v Dusíkově divadle představí svůj pořad pro děti a v Gumárně uspořádá hudební večer. Konkrétní termíny těchto událostí budou včas zveřejněny na webu a facebooku pořadatelů.