Slavnostní zakončení Dvorků s JeToJedno a překvapením neděle

|  Evangelický kostel
|  neděle 4. září 17:00-18:00

// konec dobrý, všechno dobré //

Slavnostní zakončení Dvorků s JeToJedno a překvapeními z dvorkových dílen
A pokud nedílnou součástí slavnostního zakončení letošních Dvorků bude i překvapení, tím lépe; zejména bude-li těch překvapení víc. Nechte se tedy překvapit!
Kromě koncertu kapely JeToJedno bude součástí až do poslední chvíle tajného programu několik dalších vystoupení, která snad návštěvníky přesvědčí, že slovo “divák” má původ ve slovesu “diviti se”.  

JeToJedno/Kdy jindy než teď

O Evangelickému kostele se můžete více dozvědět na webových stránkách projektu LET Čáslaví >