Setkání s ak. mal. Jiřím Davidem 16. března 2021 v 19 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla

Osmé pokračování cyklu besed a přednášek se zajímavými a významnými osobnostmi ze světa společenských a přírodních věd, umění a dalších pozoruhodných oborů lidského počínání.  

Akademický malíř Jiří David je vizuální umělec a pedagog zabývající se malbou, tvorbou objektů, instalacemi, fotografií, videoartem; zasahuje také do oblasti kritiky a publicistiky. Za studií na AVU v Praze spoluorganizoval Konfrontace – sérii neoficiálních skupinových výstav. Od druhé poloviny 80. let výrazně spoluvytváří podobu i atmosféru českého umění. V roce 1987 založil s umělci své generace skupinu Tvrdohlaví. Svými malbami s volným využíváním znaků a politických symbolů významně formoval postmoderní program na přelomu 80. a 90. let, kdy se také začal věnovat instalacím objektů a psaní textů reflektujících pozici umělce a umění ve společnosti. 

Jiří David vystavuje pravidelně nejen v České republice a je zastoupen v mnoha sbírkách u nás i  v zahraničí.  V  Čáslavi jsme se s ním již potkali na zahájení Dvorků, neboť byl jedním z účastníků výstavy Kostky v  čáslavské Gumárně. 

Setkání uvede Kamila Ženatá.