18.XII |    neděle — katolická fara, Kostelní náměstí 186 — JeToJedno (kutnohorská kapela)