11.XII |    neděle — Husův sbor —  CORNI BOEMI (soubor lesních rohů)