Soutěž na ztvárnění sochařského portrétu Miloše Formana zná svého vítěze Čáslavské noviny, únor 2020

Dne 14. 1. 2020 se uskutečnila vernisáž výstavy výsledků otevřené výtvarné soutěže na ztvárnění sochařského portrétu režiséra Miloše Formana, který bude umístěn na jeho rodný dům ve Formanově ulici. Rozhodnutím poroty bylo s doporučením k realizaci uděleno pouze 1. místo, které za svůj návrh získal MgA. Jan Padyšák. Čestné uznání získala ak. soch. Daniela Kartáková. Pořadatelem této soutěže bylo Město Čáslav, Dusíkovo divadlo Čáslav, Spolek Formanova Čáslav a Spolek sochařů České republiky.

 

Začátkem samotné vernisáže výsledků 1. otevřené výtvarné soutěže o sochařský portrét Miloše Formana přivítala všechny přítomné ředitelka Dusíkova divadla Eva Albrechtová, která také poděkovala všem sedmnácti sochařům za účast v soutěži.

Poté se ujala slova předsedkyně Spolku Formanova Čáslav Klára Fidlerová, která zdůraznila, že se jedná o první kulturní událost, na které se podílel nově zapsaný spolek, jehož posláním je nejen obohatit kulturní a společenský život Čáslavi, ale také držet živý odkaz našeho nejslavnějšího rodáka M. Formana.

Během zahájení vernisáže vystoupil také starosta města JUDr. Vlastislav Málek, který mimo jiné konstatoval: „Zaregistroval jsem obavy, zda snahou Spolku Formanova Čáslav nevytváříme jakýsi kult.

Určitě ne, Miloš Forman si vydobyl takové postavení, že není potřeba cokoliv vytvářet. Nechceme parazitovat na jeho slávě, ale jde nám o ten osobní a umělecký odkaz jeho díla, ve kterém je v popředí boj a úsilí o svobodu.”

V čele odborné osmičlenné poroty zasedla ředitelka Galerie hlavního města Prahy PhDr. Magdalena Juříková. Porotu dále tvořila například neteř Miloše Formana paní Mgr. Procházková, vedoucí odboru ŠKPP Bc. Jiřina Kožená nebo akademický sochař Jiří Plieštik, který zmínil, že pro porotu nebylo vůbec jednoduché označit vítěze a pohovořil o úskalích sochařského řemesla, která byla shledána během hodnocení.

Vítěz soutěže MgA. Jan Padyšák poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci soutěže a podotkl, že doufá ve vlídné přijetí sochy veřejností.

 

JN