Formanova Čáslav Čáslavské noviny, prosinec 2019

Na téma kultury se v našem městě začaly v posledních měsících množit povzdechy typu „v Litomyšli to mají“ nebo „v Litomyšli to jde“, obvykle doplněné konstatováním, že Litomyšl je přece stejně velké město jako Čáslav.

Skutečně; i když rozdíl činí pouhých 93 obyvatel, děje se toho v Litomyšli – pokud jde o kultur – nesrovnatelně více než u nás. Částečným důvodem je bezesporu fakt, že Litomyšl dostala osudem do vínku turisticky atraktivnější háv. Mnohem významnější roli však sehrála vize některých tamních občanů, kterou navzdory nejrůznějším překážkám realizovali. Vize krásného a hojně navštěvovaného kulturního města, v němž probíhají zajímavé akce a jehož obyvatelům se příjemně žije; města s nezaměnitelným geniem loci a kulturní „značkou“ známou v kontextu celé republiky.

 

Jak vznikla a co je Formanova Čáslav

A právě příklad Litomyšle posloužil před několika týdny některým čáslavským občanům a zástupcům místních kulturních iniciativ jako prvotní impuls k založení spolku nazvaného Formanova Čáslav. Z původně neformální občanské platformy, která si kladla za cíl shromáždit a konfrontovat nejrůznější náměty a vize pro kulturnější Čáslav záhy vzešla myšlenka Formanovy Čáslavi – festivalu, který by propojil dosud izolované kulturní akce a projekty a zejména povzbudil kulturní život v našem městě na mnoha úrovních. Festivalu, který by do města přinesl jak unikátní umělecké a společenské aktivity, tak jejich prostřednictvím umožnil větší sousedskou pospolitost, sdílenější život ve veřejném prostoru, kvalitnější komunikaci a podnítil hrdost na město, na předky, na významné osobnosti, ke kterým se odkazujeme jako k našim autoritám a vzorům.

Že je těžké takových cílů dosáhnout v současné rozdělené společnosti? V zemi, která je, jak řekl sám Miloš Forman, „svobodná na papíře, ale ještě to bude dlouho trvat, než se lidi osvobodí uvnitř sebe samých“? Že je to těžké v rozdělené Čáslavi? To vážně není žádná legrace – domluvit se. Ale jde to. Když jste, řečeno slovy Miloše Formana, vnitřně natolik svobodní, abyste nemuseli trvat na tom, že vaše pravda je ta jediná, a když máte stále na mysli ten krásný, nadosobní cíl – dohodnout se – je možné.

Jak to chtějí udělat aneb Co můžeme od Formanovy Čáslavi čekat v roce 2020

Festival Formanova Čáslav zahájí unikátní divadelní produkce Petra a Matěje Formanových, které naše touha přihlásit se otevřeně k odkazu jejich otce velice potěšila a vyjádřili jí svou podporu. Inscenace Deadtown, kterou bratři Formanové přivezou do Čáslavi, je úchvatná podívaná – něco mezi divadlem, cirkusem, němým filmem a bůhvíčím ještě. Zážitek pro oko, ucho, hlavu i srdce. Nevejde se do žádného divadla, potřebuje vlastní „boudu“, aby mohla žít mezi lidmi, pro které je určena. Na čáslavském náměstí v prvních červnových dnech vyroste divadlo pro 300 diváků. Možnost zhlédnout Deadtown s jeho kovbojskou, kouzelnickou, akrobatickou, filmovou či hudební show však dostane pětkrát více lidí, neboť ansámbl divadla bratří Formanů zahraje v Čáslavi celkem pět představení.

Doprovodné programy Formanovy Čáslavi již zahájil cyklus besed s inspirativními osobnostmi z různých vědních i uměleckých odvětví. Po Radkinu Honzákovi hostila Nová scéna Dusíkova divadla v posledních týdnech ekologa prof. Jakuba Hrušku a senátora MUDr. Marka Hilšera, 22. ledna přijede do Čáslavi Michael Žantovský. Tyto večery připravuje ve spolupráci s Evou Albrechtovou, Dusíkovým divadlem a radnicí Kamila Ženatá.

Těšíme se na jarní výstavu v Dusíkově divadle ke stoletému výročí narození čáslavského rodáka Josefa Svobody, výtvarníka, scénografa a spoluzakladatele Laterny Magiky. V prosinci 2020 představí místní spolek Třiatřicet ve spolupráci s kurátorem Petrem Svobodou výběr z dosud neprezentované divadelní tvorby Jana Pištěka, který se coby autor kostýmů podílel na představení hry Dobře placená procházka v režii Miloše Formana. Výstava v divadle bude doplněna ukázkami z díla jeho otce Theodora Pištěka, proslulého výtvarného umělce, držitele Oscara za kostýmy k Formanovu filmu Amadeus.

Dalším doprovodným programem Formanovy Čáslavi se stane projekt Čáslavské dvorky, který by chtěl Čáslavanům ukázat, že se můžeme podělit o zážitky osobní, umělecké a společenské na jakémkoli čáslavském „dvorku“. Na sklonku léta otevře své dvory či zahrady svým sousedům i široké veřejnosti několik čáslavských soukromých domů a institucí. Tato prostranství zaplní komorní profesionální i amatérská divadelní představení, filmové a hudební produkce, dílny pro děti i dospělé, stánky s kvalitními rukodělnými výrobky i dobrotami všeho druhu.

 

Kormidlo spolku Formanova Čáslav, z. s., drží coby předsedkyně ve svých rukách Klára Fidlerová.

V příštím roce se můžete o činnosti spolku dovídat více na www.formanovacaslav.cz.

 

Formanova Čáslav chce do našeho krásného a milovaného (proč jinak bychom se tu všichni bili za svou pravdu) města přinést více kultury v pravém slova smyslu. Chceme do Čáslavi vnést více živého setkávání s uměním všeho druhu, setkávání se zajímavými osobnostmi z různých oborů a v neposlední řadě setkávání nás živých lidí – bez štítu facebookových profilů, bez brnění politických funkcí, a tudíž bez strachu, co si o nás kdo pomyslí.
To, co chci já osobně prostřednictvím Formanovy Čáslavi říct všem Čáslavským, je: Pojďme se nedělit na intelektuály a „dělňase“, na umělce a kulturní barbary, na řadové občany a „ty s funkcí“ a možná nejtěžší věc pro Čáslav – na strnadovce a málkovce. Že je to pěkná utopie? Ne tak docela. Každý týden se na divadelních zkouškách čáslavského ochotnického spolku ATAKDÁL potkávám s přívrženci i odpůrci současného vedení města a společně se bavíme, nasloucháme si a tvoříme. Proč by to nemohlo jít i ve větší skupině?
Klára Fidlerová

 

Litomyšl má značku Smetanova Litomyšl, Kutná Hora chrám sv. Barbory, Kolín je Kmochův a z Čáslavi pochází celá řada slavných rodáků. Tím nejznámějším je Miloš Forman. Pro mě osobně Formanova Čáslav znamená sepětí města s lidmi, pro něž svoboda není prázdný pojem. Věřím, že přihlášením se k hodnotám, které pro osobnosti jako Miloš Forman, Josef Svoboda nebo generál František Moravec byly smyslem jejich životů, Čáslavi prospěje. Náš osmiletý vnuk si zapsal do svého deníčku větu: „Mám rád Čáslav a nikdy ji neopustím“. Miloš Forman se v Čáslavi narodil a prožil v ní jen několik let, přesto to bylo navždy jeho město. Nevím, kam zavane osud našeho Vojtíka, ale chci učinit vše, aby on i všichni naši občané měli Čáslav ve svém srdci.
Vlastislav Málek

 
Formanova Čáslav je pro mě značkou svobody ducha. Pojďme to alespoň zkusit …
Eva Albrechtová

 

Myšlení Miloše Formana pro mě bylo vzhledem k době, ve které žil, nadčasové. Formanova Čáslav nám dává reálnou možnost spolupracovat, naslouchat si a mířit výš. Vydržme, aby to všechno vyšlo.
Jiřina Kožená

 

Každý má možnost ovlivnit dění kolem sebe. Pokud Formanova Čáslav přispěje k tomu, aby vzrostl zájem o bohatší život, budu tomu velmi ráda.
Alena Losenická

 

Zřejmě neexistují dva lidé, kteří by se shodli na výkladu a významu slova „kultura“. Všichni z ní – a s ní –- nějak žijeme, ale je to pro nás tak samozřejmé, že to ani nebereme na vědomí, stejně jako si neuvědomujeme vzduch, který dýcháme. Pro mne je kultura a kulturnost především schopností tolerovat odlišnost a různost. A nejen ji tolerovat, ale i respektovat, což předpokládá schopnost vyslechnout. A pokud jsme schopni naslouchat, skutečně naslouchat druhému, znamená to, že se chováme kulturně.
Vize Formanovy Čáslavi je proto pro mne především symbolem naděje, že v našem městě dokážeme jeden druhému naslouchat, respektovat se, tolerovat a komunikovat spolu v rámci skutečné občanské společnosti.
David Novák

 

Vnímám Formanovu Čáslav jako zastřešující základnu pro aktivity rozmanitých druhů. Přála bych si, aby odkaz čáslavského rodáka Miloše Formana inspiroval a žil dál v různých podobách občanské společnosti. Pro mě osobně je důležité hovořit se zajímavými lidmi a sdílet jejich životní poznání a zkušenosti. Proto jsem se rozhodla přivádět do Čáslavi osobnosti a autority z různých oborů, nabízet možnost osobního kontaktu s nimi a debatovat o aktuálních tématech. Naše město je jen jedno, naše země je jen jedna – a společnost, která ji obývá, může daleko více spolupracovat než spolu bojovat. Je to v zájmu nás všech.“
Kamila Ženatá