Dvorky ukázaly, že jsme připraveni

První zářijový víkend patřil v Čáslavi patrně největší kulturní akci, kterou jsme tu v novodobých dějinách mohli zažít. Festival Dvorky přilákal velké množství návštěvníků na šest míst ve městě a do dvou nedalekých obcí, Třebešic a Jakuba. Pestrý program pokrýval mnoho forem a žánrů – divadlo pro děti i dospělé, koncerty, výstavy, tanec, umělecké a rukodělné dílny, diskusní skupiny, prohlídky architektury, táborový oheň, tombolu, jarmark regionálních výrobků, soutěž o nejlepší buchtu a další. Pestrost nebyla zdaleka jedinou kvalitou programu. Vše, co jsem viděl a slyšel, bylo originální a poctivé, často plné emocí, a diváci odcházeli s úsměvem a nevšedními zážitky, prožitými společně se svými sousedy.

Čáslavské noviny, říjen 2020

Mám dojem, že na město se s festivalem usmálo štěstí. Zaprvé, i přes nepříznivé předpovědi vyšlo na celý víkend skvělé počasí (sobotní bouřky nás minula o pár kilometrů). Zadruhé, průběh Dvorků nebyl nijak dotčen opatřeními proti epidemii Covid-19 (což by už o pár dní později neplatilo). A zatřetí, přestože se jednalo o první ročník, proběhl bez viditelných organizačních problémů, překonal očekávání návštěvníků a nastavil vysokou laťku pro další ročníky, které, doufejme, budou následovat.

Jak je známo, štěstí přeje připraveným, a proběhlé Dvorky tak ukázaly, že v Čáslavi připraveni jsme. Připraveni ve volném čase dát dohromady akci nevídaného rozsahu (zde patří velké díky členům spolku Formanova Čáslav). Připraveni přijít, i když přesně nevíme, co nás čeká. Připraveni stát se nejen diváky, ale i účastníky či účinkujícími. Připraveni něco obětovat a podpořit tím festival, ať už vystoupením bez nároku na honorář, věcným či peněžním příspěvkem, účastí v tombole a soutěži o nejlepší buchtu nebo pomocí organizátorům. Prostě připraveni více či méně vystoupit ze své komfortní zóny a tam něco společně udělat a zažít. To je velmi dobrá zpráva o nás samých!

autor: Martin Jusko, zastupitel za Čáslav pro všechny (text článku zkrácen)